Spadek mocy paliwa, silnika

Spadek mocy paliwa, silnika

Co sprawia, że spada moc w jednostce napędowej? Przyczyny mogą być różne: zazwyczaj wynika to z awarii różnych elementów w układach wtryskowych i zapłonowych. Czasami jednak może to być skutek niebezpiecznego zjawiska.

Za zmniejszoną moc silnika w układzie zasilania odpowiada nieprawidłowo działająca pompa paliwa. Dzieje się to na skutek podwyższonego stopnia zużycia, ponieważ pompa nie potrafi zapewnić odpowiedniego wydatku paliwa. Co za tym idzie, nie jest także dostarczane ciśnienie podawanego paliwa. Kolejne powody spadku mocy w jednostce napędowej wynikają z niedrożnego przewodu paliwowego lub zapchanego filtra paliwa. Warto też mieć na uwadze, czy poprawnie działają czujnik położenia przepustnicy i przepływomierz powietrza (albo, przy innych sposobach pomiaru obciążenia paliwa, czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym). Podobna reakcja ma miejsce w przypadku nieprawidłowej pracy wtryskiwaczy oraz usterki czujnika temperatury cieczy chłodzącej.

Czasami spadek mocy w jednostce paliwowej jest wynikiem nieprawidłowej regulacji optymalnej chwili zapłonu, przy której silnik osiąga największą sprawność. Wtedy niewłaściwe sygnały z czujnika spalania stukowego lub położenia wałka rozrządu powodują, że sterownik nieprawidłowo wyliczy kąt wyprzedzenia zapłonu. Taki źle ustawiony tzw. statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu nie pozwoli silnikowi rozwinąć pełnej mocy. Nieco inaczej natomiast objawia się ta awaria w układach, których praca nadzorowana jest przez urządzenie sterujące.

Należy pamiętać, że jeśli spadkowi mocy towarzyszy wzrost temperatury silnika, mamy do czynienia z niezwykle groźnym w skutkach zjawiskiem przegrzewania paliwa. Wtedy trzeba natychmiast ustalić i usunąć przyczynę problemu. Jeśli tego nie zrobimy, dalsza eksploatacja silnika w tym stanie grozi jego znaczącym uszkodzeniem.

About author

Related Articles