BY-WIRE

BY-WIRE – technika sterowania mechanicznymi układami samochodu, przy jednoczesnym braku bezpośredniego mechanicznego połączenia. Sterowanie to odbywa się za pomocą elektronicznie sterowanych i komputerowo nadzorowanych systemów. Ruchy kierowcy są odbierane przez układy elektroniczne, które z kolei odpowiednio je przetwarzają i przekazują do komputera w czasie rzeczywistym lub cyfrowym.

Tagged with:

About author

Related Articles